logo
 • [ĐCT] BẢO TRÌ TOÀN SERVER 07/06
 • [ĐCT] THÔNG BÁO CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN FACEBOOK 03/06
 • [ĐCT] Ra mắt S5 Vương Thống lúc 10h00 ngày 03/06/2021 03/06
 • [ĐCT] Ra mắt S4 Ma Long Tử lúc 10h00 ngày 28/05/2021 28/05
 • [ĐCT] Ra mắt S3 Ma Hình Thiên lúc 10h00 ngày 24/05/2021 24/05
 • [ĐCT] Sự kiện Server mới - TOP 1 lực chiến 28/05
 • [ĐCT] Sự kiện Thần tướng 28/05
 • [ĐCT] Sự kiện Quà rút x10 28/05
 • [ĐCT] Sự kiện Tặng 50% Vàng nạp lần đầu mỗi gói Vàng 21/05
 • [ĐCT] Sự kiện Khai mở server mới 13/05
 • [ĐCT] Hoạt động Tầm bảo 12/05
 • [ĐCT] Hoạt động Boss thế giới 12/05
 • [ĐCT] Tính năng Dung luyện 11/05
 • [ĐCT] Tính năng Tiệm - Chiêu mộ 11/05
 • [ĐCT] Tính năng Bang hội 11/05
logo
 • [ĐCT] BẢO TRÌ TOÀN SERVER 07/06
 • [ĐCT] THÔNG BÁO CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN FACEBOOK 03/06
 • [ĐCT] Ra mắt S5 Vương Thống lúc 10h00 ngày 03/06/2021 03/06
 • [ĐCT] Ra mắt S4 Ma Long Tử lúc 10h00 ngày 28/05/2021 28/05
 • [ĐCT] Ra mắt S3 Ma Hình Thiên lúc 10h00 ngày 24/05/2021 24/05
 • [ĐCT] Sự kiện Server mới - TOP 1 lực chiến 28/05
 • [ĐCT] Sự kiện Thần tướng 28/05
 • [ĐCT] Sự kiện Quà rút x10 28/05
 • [ĐCT] Sự kiện Tặng 50% Vàng nạp lần đầu mỗi gói Vàng 21/05
 • [ĐCT] Sự kiện Khai mở server mới 13/05
 • [ĐCT] Hoạt động Tầm bảo 12/05
 • [ĐCT] Hoạt động Boss thế giới 12/05
 • [ĐCT] Tính năng Dung luyện 11/05
 • [ĐCT] Tính năng Tiệm - Chiêu mộ 11/05
 • [ĐCT] Tính năng Bang hội 11/05